Verbeter de ecologische voetafdruk van een bedrijf met stikstofberekenen


Feiten / maandag, maart 6th, 2023

Stikstof is een essentieel element dat veel wordt gebruikt in de landbouw om de groei en opbrengst van gewassen te verbeteren. Overmatig gebruik van stikstof kan echter leiden tot milieuverontreiniging en aantasting. Het overmatig gebruik van stikstofmeststoffen kan leiden tot het vrijkomen van stikstof in het milieu, wat leidt tot de productie van broeikasgassen, zure regen en eutrofiëring van waterlichamen. In deze blog gaan we in op het belang van stikstofberekenen om bij te dragen aan duurzaamheid.

Wat is stikstofberekening?

Stikstofberekening is het proces van het schatten van de hoeveelheid stikstof die gewassen nodig hebben om optimaal te groeien. Het omvat het bepalen van het stikstofgehalte van de bodem, de stikstofbehoefte van het gewas en de hoeveelheid stikstof die al in de bodem aanwezig is. Stikstofberekening is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de juiste hoeveelheid stikstof wordt gebruikt om de groei van gewassen te bevorderen en milieuschade te voorkomen.

Waarom is stikstofberekening belangrijk?

Stikstofberekening is belangrijk omdat het bijdraagt ​​aan verduurzaming van de landbouw. Duurzame landbouw is een vorm van landbouw die ervoor zorgt dat het land wordt gebruikt op een manier die milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en economisch levensvatbaar is. Stikstofberekening helpt deze doelen te bereiken door de hoeveelheid stikstof die verloren gaat in het milieu te verminderen, waardoor de aantasting van het milieu wordt geminimaliseerd.

Stikstofberekening helpt boeren ook geld te besparen. Overmatig gebruik van stikstofmeststoffen kan duur zijn, omdat het kan leiden tot hogere kosten van kunstmest, lagere gewasopbrengsten en meer milieuschade. Door de juiste hoeveelheid stikstof te berekenen die gewassen nodig hebben, kunnen boeren hun kunstmestkosten verlagen en betere gewasopbrengsten behalen.

Hoe stikstof berekenen?

De volgende stappen zijn betrokken bij het berekenen van stikstof:

Stap 1: Bepaal het stikstofgehalte in de bodem

De eerste stap bij het berekenen van stikstof is het bepalen van het stikstofgehalte in de bodem. Dit kan door middel van een bodemonderzoek. Bodemonderzoek meet de hoeveelheid stikstof die al in de bodem aanwezig is.

Stap 2: Bepaal de stikstofbehoefte van het gewas

De volgende stap is het bepalen van de stikstofbehoefte van het gewas. Dit kan door overleg met landbouwexperts of door gebruik te maken van online tools die informatie geven over de stikstofbehoefte van verschillende gewassen.

Stap 3: Bereken de benodigde hoeveelheid stikstof

Zodra het stikstofgehalte in de bodem en de stikstofbehoefte van het gewas bekend zijn, kan de benodigde hoeveelheid stikstof worden berekend. Dit wordt gedaan door het stikstofgehalte van de bodem af te trekken van de stikstofbehoefte van het gewas.

Stap 4: Bepaal de juiste bemestingsdosering

De laatste stap is het bepalen van de juiste bemestingsdosering. Dit wordt gedaan door rekening te houden met het stikstofgehalte van de gebruikte meststof en deze met de juiste snelheid toe te passen.